Zoek tekst

Signatuur: OTM: Pfl. M a 11

Titel: Nieuw oproer op Parnassus, zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen den heer en meester Romein de Hooge, commissaris van sijn Koninglijcke Majesteyt van Groot Britanjen, &c

Auteur: Romeyn de Hooghe (1645-1708)  |   Jaar : 1690  |  Collectie: Romeyn de Hooghe

Permalink : http://romeyn.dpc.uba.uva.nl/rdh/id/rdh.214909409


Toevoegen aan bewaarset


Inhoudsopgave


pagina: front
pagina: board paper - [1] title page
pagina: [2] - 3
pagina: 4 - 5
pagina: 6 - 7
pagina: 8 - 9
pagina: 10 - 11
pagina: 12 - 13
pagina: 14 - 15
pagina: 16 - 17
pagina: 18 - 19
pagina: 20 - 21
pagina: 22 - 23
pagina: 24 - 25
pagina: 26 - 27
pagina: 28 - 29
pagina: 30 - 31
pagina: 32 - 33
pagina: 34 - 35
pagina: [36] - board paper
pagina: back