Help

INHOUD

In deze Tekstbank vindt u boeken die door Romeyn de Hooghe geïllustreerd zijn. Romeyn de Hooghe, aldus Samuel van Hoogstraten, gold als de belangrijkste grafisch kunstenaar van de 17e eeuw. U kunt zoeken op titel, auteursnaam en de signatuur van het werk. Vervolgens kunt u het gehele document full text bekijken. Het origineel is in te zien bij de Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam.

ZOEKEN

Zoekopties

Er zijn twee opties om te zoeken, Eenvoudig en Bibliografisch.
Kies Eenvoudig Zoeken als u op een enkele term of frase wilt zoeken.
Kies Bibliografisch Zoeken als u zoektermen wilt combineren.

Eenvoudig Zoeken

Kies in het rolmenu uit:

Geef in de zoekregel daaronder een zoekterm op.
Voorbeeld:

Signatuur OTM: OK 62-8925

Als u meerdere zoektermen opgeeft zoekt het systeem ze bij elkaar, dus als frase.
Voorbeeld:

Titel: majesteit willem III

Als u niet zeker bent van de juiste spelling of op spellingsvarianten wilt zoeken kunt u een zoekterm onvolledig opgeven met een *
Voorbeeld:

Titel: majest*

Het systeem zoekt dan op majesteit, majesteyt etc.

Bibliografisch Zoeken

U kunt twee of drie zoektermen met elkaar combineren.

Geef een zoekterm in de zoekregel op. In het eerste rolmenu kiest u alle velden/titel/ auteur etc. In het tweede rolmenu kiest u op welke manier u de termen wilt combineren:

En: beide zoektermen moeten in het zoekresultaat voorkomen.

Voorbeeld:

U kunt eventueel met een derde zoekterm combineren.

Of: een of meerdere van de zoektermen mogen in het zoekresultaat voorkomen. Voorbeeld:

Zoekactie aanpassen

Als u teveel hebt gevonden:

Als u te weinig hebt gevonden:

Als uw zoekresultaten niet relevant zijn, klik dan op Zoeken en voer een nieuwe zoekactie uit.

ZOEKRESULTATEN

Zoekresultaten in lijstpresentatie

U ziet een lijst van een of meer verwijzingen. Bij elke verwijzing staan drie opties:

Bekijken van de volledige titel

Klik bij een gevonden titel op Lijst van alle pagina’s. U krijgt de volledige titel met:

Zoekresultaten full text bekijken

Als u klikt op Lijst van alle pagina’s kunt u kiezen welke pagina u als eerste wilt bekijken. U ziet dan ook hoeveel pagina’s het document heeft.
Als u klikt op Bekijk eerste pagina krijgt u gelijk de eerste scan van het volledige document.
Bekijk de scans door:

Met de – en + knoppen zoomt u sprongsgewijs in en uit, met de schuifbalk gaat het geleidelijk. Bent u eenmaal ingezoomd, dan kunt u de vier pijltjesknoppen gebruiken om naar links, rechts, onder en boven te bewegen. Met de meest rechtse knop bereikt u weer de beginstand.

Zoekresultaten tijdelijk bewaren

U kunt titels/items tijdelijk ‘parkeren ‘ in de bewaarset. Tijdelijk betekent: zolang u de Tekstbank Romeyn de Hooghe hebt openstaan. Dit is handig als u meerdere zoekacties uitvoert en alle relevante titels bij elkaar wilt zetten.
Klik bij een titel in het zoekresultaat op Toevoegen aan bewaarset. Er verschijnt een nieuw venster waar staat: Uw bewaarset heeft 1 item / xx items. Sluit dit venster.
Als u de volledige titel met lijst van alle pagina’s bekijkt kunt u deze ook toevoegen aan de bewaarset.
Klik op het tabblad Bewaarset.

Voor de gehele bewaarset zijn er de opties:

Per item zijn er de opties:

ZOEKGESCHIEDENIS

Klik op Zoeken en dan op Zoekgeschiedenis.
U ziet alle zoekacties die u hebt gedaan zolang u de tekstbank hebt openstaan. Als u daarvoor in een van de andere UvA-tekstbanken hebt gezocht ziet u dat ook terug in de zoekgeschiedenis.
Klik op een zoekactie om opnieuw het zoekresultaat te krijgen.