Zoek tekst

Overzicht

Govard Bidloo (1649-1713), Relation du voyage de sa majesté Britannique en Hollande, et de la réception qui luy a été faite, enr. de planches très-curieuses. Avec un récit abrégé de ce qui s'est passé de plus considérable depuis l'arrivée de Sa Majestée en Hollande le 31. de janvier, jusqu'à son retour en Angleterre, au mois d'avril 1691, et l'heureux succès de l'expédition d'Irlande .. , 1692

Romeyn de Hooghe (1645-1708), Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen, waer op de wisselbeurten des Vereenigde Staets door den Fransen oorlog gebrouwen, in historiele sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn , 1674

Romeyn de Hooghe (1645-1708), Hieroglyphica of merkbeelden der oude volkeren: namentlyk Egyptenaren, Chaldeeuwen, Feniciers, Joden, Grieken, Romeynen enz. ; nevens een omstandig bericht van het verval en voortkruypende verbastering der godsdiensten door verscheyde eeuwen; en eyndelyk de Hervorming, tot op deze tyden toe vervolgt : in LXIII hoofdstukken, en zoo veele kopere printblaaden, beschreven en verbeeld , 1735

François van Hoogstraten (1632-1696), Het voorhof der ziele, : behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden , 1668

Aesopus (6e E. v.Chr.), Esopus in Europa , 1701-1702

Het swart toneel-gordyn, opgeschoven voor de heeren gebroederen Cornelis en Johan de Witt , 1676

Govard Bidloo (1649-1713), 's Graavenhaage zegevierende, ... , 1689

Niclaus Petter (17e E.), Klare onderrichtinge der voortreffelijcke worstel-konst, verhandelende hoemen in alle voorvallen van twist in handtgemeenschap sich kan hoeden ... , 1674

Romeyn de Hooghe (1645-1708), Nieuw oproer op Parnassus, zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen den heer en meester Romein de Hooge, commissaris van sijn Koninglijcke Majesteyt van Groot Britanjen, &c , 1690

Henricus Vos (1642-1708), Alle de voornaamste historien des Ouden en Nieuwen Testaments , 1703

Hermanus van den Burg (1682-1752), Zedige byschriften, op hondert print-taferelen, van vermakelyke geschiedenissen , 1744

Jean de La Fontaine (1621-1695), Contes et nouvelles en vers , 1721

Romeyn de Hooghe (1645-1708), Postwagen-praetjen tussen een Hagenaer, Amsterdammer beneficiant, schipper en Frans koopman , 1690

Izaak Dusart (17de eeuw), Optoght der Batavieren, voor de vrijheit des vaderlands ... , 1673

David de La Vigne (ca1614-1684), Spiegel om wel te sterven, aanwyzende met beeltenissen van het Lyden onses Zaligmaakers Jesu Christi alles wat een zieke moet doen om gelukkig te sterven ... , 1694

Romeyn de Hooghe (1645-1708), [De tempel in Jeruzalem] , eind 17de eeuw

Nicolas Chevalier (1661-1720), Recherche curieuse d'antiquités, venuës d'Italie, de la Grece, d'Egypte, & trouvées à Nimegue, a Santen, au château de Wiltenburg proche d'Utrecht, dans le château de Britten proche de Leyde, & a Tongres. : Contenant plusieurs bas-reliefs, statues de marbre & de bronze; inscriptions antiques, couloirs, talismans... , 1709

Romeyn de Hooghe (1645-1708), Les Indes Orientales et Occidentales, et autres lieuX : représentés en très-belles figures, qui montrent au naturel les peuples, moeurs, religions, fêtes, sacrifices, mosqées, idoles, richesses, ceremonies, festins, tribunaux, supplices et esclavages, comme aussi les montagnes, vaisseaux, commerce, etc. , eind 17e, begin 18e eeuw

David de La Vigne (ca1614-1684), Sterben und Erben, das ist, die schönste Vorbereitung zum Tode, oder, sicherste Arth zu sterben und die Seeligkeit zu Erben, durch Betrachtung des bittern Leydens und Sterbens ... Jesu Christi , 1702

Govard Bidloo (1649-1713), Komste van zyne majesteit Willem III. koning van Groot Britanje, enz. in Holland, ofte Omstandelyke beschryving van alles, het welke op des zelfs komste en geduurende zyn verblyf, in 's Graavenhaage en elders, ten teeken van vreugde en eere, is opgerecht en voorgevallen , 1691

Govard Bidloo (1649-1713), Extract uyt de politique conferentien, beginnende met het onwêer van den eersten januari. Anno 1690 , 1690

John Browne (1642-ca1700), Myographia nova sive Muscolorum omnium (in copore humano hactenus repertorum) accuratissima descripto, in sex praelectiones distributa ... , 1694

Jan van der Heyden (1637-1712), Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en haare wijze van brand-blussen tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde ; Nevens beschryving der brand-ordres van de stad Amsterdam , 1690

David de La Vigne (ca1614-1684), Miroir de la bonne mort, qui montre par images de la passion de Nostre Sauveur Jésu Christ, tout ce que le malade doit faire à fin de mourir heureusement ... , 1673

Giovanni Boccaccio (1313-1375), Contes et nouvelles de Bocace Florentin , 1697

Jean de La Fontaine (1621-1695), Contes et nouvelles en vers , 1721

Carl Pfeiffersberg, Columnae militantis ecclesiae sive sancti, et illustres viri: eremiti primi anachoretae, ordinum regularium institutores, propagatores, reformatores, aeneis figuris excusi, elogiis dilaudati , 1725

Giovanni Boccaccio (1313-1375), Contes et nouvelles de Bocace Florentin , 1697

Abraham de Wicquefort (1598-1682), Advis fidelle aux veritables Hollandois : touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés ino¨uies, que les François y ont exercées : avec un memoire de la derniere marche de l'armée du Roy de France en Brabant & en Flandre , 1673