Pagina nummer       
Zoek tekst

Signatuur: OTM: OF 65-27

Titel: Komste van zyne majesteit Willem III. koning van Groot Britanje, enz. in Holland, ofte Omstandelyke beschryving van alles, het welke op des zelfs komste en geduurende zyn verblyf, in 's Graavenhaage en elders, ten teeken van vreugde en eere, is opgerecht en voorgevallen

Auteur: Govard Bidloo (1649-1713)  |   jaar : 1691  |  Collectie: Romeyn de Hooghe

Bibliografisch-analytische aanduiding: [2E1v] - 2E2r

Lijst van alle pagina's | Toevoegen aan bewaarset