Pagina nummer       
Zoek tekst

Signatuur: OTM: Pfl. M a 11

Titel: Nieuw oproer op Parnassus, zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen den heer en meester Romein de Hooge, commissaris van sijn Koninglijcke Majesteyt van Groot Britanjen, &c

Auteur: Romeyn de Hooghe (1645-1708)  |   jaar : 1690  |  Collectie: Romeyn de Hooghe

Bibliografisch-analytische aanduiding: [B1v] - B2r

Lijst van alle pagina's | Toevoegen aan bewaarset